parallax background

MRIJA

In Mrija kun je wonen, leven, werken en naar school gaan. Er is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en hulp te krijgen en te bieden. Er is genoeg ruimte om te sporten, spelen en te ontspannen. Mrija is een ‘bijzondere gewone wijk’ van Vlaardingen. Het is ‘gewoon’ openbaar gebied. Wel is er locatiemanagement aanwezig. Deze mensen zijn het dagelijkse aanspreekpunt voor bewoners. Ook zijn er huisregels zodat Mrija een plek is waar mensen veilig en prettig kunnen wonen. In het begin is er beveiliging. Eind 2023 wordt bekeken of het nodig is om de beveiliging te behouden.

Mrija is een kindvriendelijke wijk. De woningen zijn van goede kwaliteit. In het midden van de wijk staat straks een basisschool met een gymzaal. Er komen veel speelplekken en groen en de wijk is autoluw. Parkeerplaatsen zijn aan de rand van de wijk en er komen wandel- en fietspaden. Naast een school en een huisarts zijn er zorgvoorzieningen zoals een spreekuur van het wijkteam en het CJG. Er worden geen winkels of sportvoorzieningen gebouwd. Binnen die context ontwikkelen we Mrija tot een ‘bijzondere gewone wijk’ van Vlaardingen waar mensen waar mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen.

Locatie

Mrija ligt aan de zuidelijke rand van Vlaardingen. De tijdelijke wijk is door de metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland gescheiden van woonwijk de Westwijk. De Westwijk is goed en makkelijk bereikbaar vanuit Mrija. De (wandel- en fiets)afstand tot het openbaar vervoer is circa 500 meter en tot voorzieningen zoals supermarkten ongeveer 1 kilometer.

De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Afspraak is dat daarna gebruikt kan worden bedrijventerrein. Ook komt er mogelijk een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

parallax background

MRIJA

In Mrija kun je wonen, leven, werken en naar school gaan. Er is voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten en hulp te krijgen en te bieden. Er is genoeg ruimte om te sporten, spelen en te ontspannen. Mrija is een ‘bijzondere gewone wijk’ van Vlaardingen. Het is ‘gewoon’ openbaar gebied. Wel is er locatiemanagement aanwezig. Deze mensen zijn het dagelijkse aanspreekpunt voor bewoners. Ook zijn er huisregels zodat Mrija een plek is waar mensen veilig en prettig kunnen wonen. In het begin is er beveiliging. Eind 2023 wordt bekeken of het nodig is om de beveiliging te behouden.

Mrija is een kindvriendelijke wijk. De woningen zijn van goede kwaliteit. In het midden van de wijk staat straks een basisschool met een gymzaal. Er komen veel speelplekken en groen en de wijk is autoluw. Parkeerplaatsen zijn aan de rand van de wijk en er komen wandel- en fietspaden. Naast een school en een huisarts zijn er zorgvoorzieningen zoals een spreekuur van het wijkteam en het CJG. Er worden geen winkels of sportvoorzieningen gebouwd. Binnen die context ontwikkelen we Mrija tot een ‘bijzondere gewone wijk’ van Vlaardingen waar mensen waar mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen.

Locatie

Mrija ligt aan de zuidelijke rand van Vlaardingen. De tijdelijke wijk is door de metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland gescheiden van woonwijk de Westwijk. De Westwijk is goed en makkelijk bereikbaar vanuit Mrija. De (wandel- en fiets)afstand tot het openbaar vervoer is circa 500 meter en tot voorzieningen zoals supermarkten ongeveer 1 kilometer.

De locatie wordt tot uiterlijk medio 2026 gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Afspraak is dat daarna gebruikt kan worden bedrijventerrein. Ook komt er mogelijk een nieuwe waterzuiveringsinstallatie.

Woningen en gebouwen

Er zijn verschillende woningen in Mrija: eenpersoonswoningen en 2- en 3-kamerwoningen. Het zijn woningen van goede kwaliteit die in gebouwen van twee en drie etages in de wijk staan. Na afloop van de opvang in 2026 worden deze woningen verplaatst naar een andere plek in de regio of in Nederland Ook zijn er 48 zogeheten grondgebonden woningen (“Tiny Houses”) in Mrija. Deze 48 woningen zijn na afloop van de opvang elders in Vlaardingen beschikbaar voor Vlaardingse woningzoekenden.

De woningen zijn ingericht met meubels, bedden, keuken en andere spullen. Er zijn wasruimtes voor gezamenlijk gebruik.

Woningen en gebouwen

Er zijn verschillende woningen in Mrija: eenpersoonswoningen en 2- en 3-kamerwoningen. Het zijn woningen van goede kwaliteit die in gebouwen van twee en drie etages in de wijk staan. Na afloop van de opvang in 2026 worden deze woningen verplaatst naar een andere plek in de regio of in Nederland Ook zijn er 48 zogeheten grondgebonden woningen (“Tiny Houses”) in Mrija. Deze 48 woningen zijn na afloop van de opvang elders in Vlaardingen beschikbaar voor Vlaardingse woningzoekenden.

De woningen zijn ingericht met meubels, bedden, keuken en andere spullen. Er zijn wasruimtes voor gezamenlijk gebruik.

parallax background

Voorschoolse Educatie (VE)

Kinderen van 2 tot 4 jaar hebben recht op Voorschoolse Educatie (VE) zodat ze zonder (taal)achterstand aan het onderwijs kunnen beginnen. We weten nog niet of er een groep in Mrija komt of dat kinderen op een andere plek samen met Nederlandse kinderen VE kunnen krijgen. De vraag naar VE is groot en er zijn wachtlijsten, dus we kunnen dit niet garanderen.

School de Vriendschap

In Mrija komt een school speciaal voor de kinderen van 4 tot 13 jaar die in de wijk komen wonen. Het schoolgebouw heeft tien lokalen waar groepen van maximaal vijftien kinderen les krijgen. Er is een directeur, twee intern begeleiders, Nederlandse en Oekraïense docenten. Nederlands vormt de hoofdtaal, alleen rekenen en wiskunde wordt in het Oekraïens gegeven. Het onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk zodat het aansluit op de behoeften en mogelijkheden van kinderen.  

De school start in het nieuwe schooljaar 2023/2024. Vanaf mei 2023 krijgen kinderen waarvoor de huidige school te ver en die al in Mrija wonen wel al les. Kijk op www.schooldevriendschap.nl voor meer informatie.

Kinderen van 13-18 jaar die nu nieuwkomersonderwijs volgen op De Internationale Vos, stappen over naar een nieuwkomersschool in Rotterdam als zij na 6 september 2022 gestart zijn,  Kinderen die vóór 6 september 2022 gestart zijn op de Internationale Vos vervolgen hun school gewoon daar. Kinderen die naar het voortgezet regulier onderwijs kunnen zijn vrij in hun schoolkeuze net zoals dit voor alle Nederlandse kinderen geldt.

parallax background

Voorschoolse Educatie (VE)

Kinderen van 2 tot 4 jaar hebben recht op Voorschoolse Educatie (VE) zodat ze zonder (taal)achterstand aan het onderwijs kunnen beginnen. We weten nog niet of er een groep in Mrija komt of dat kinderen op een andere plek samen met Nederlandse kinderen VE kunnen krijgen. De vraag naar VE is groot en er zijn wachtlijsten, dus we kunnen dit niet garanderen.

School de Vriendschap

In Mrija komt een school speciaal voor de kinderen van 4 tot 13 jaar die in de wijk komen wonen. Het schoolgebouw heeft tien lokalen waar groepen van maximaal vijftien kinderen les krijgen. Er is een directeur, twee intern begeleiders, Nederlandse en Oekraïense docenten. Nederlands vormt de hoofdtaal, alleen rekenen en wiskunde wordt in het Oekraïens gegeven. Het onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk zodat het aansluit op de behoeften en mogelijkheden van kinderen.  

De school start in het nieuwe schooljaar 2023/2024. Vanaf mei 2023 krijgen kinderen waarvoor de huidige school te ver en die al in Mrija wonen wel al les. Kijk op www.schooldevriendschap.nl voor meer informatie.

Kinderen van 13-18 jaar die nu nieuwkomersonderwijs volgen op De Internationale Vos, stappen over naar een nieuwkomersschool in Rotterdam als zij na 6 september 2022 gestart zijn,  Kinderen die vóór 6 september 2022 gestart zijn op de Internationale Vos vervolgen hun school gewoon daar. Kinderen die naar het voortgezet regulier onderwijs kunnen zijn vrij in hun schoolkeuze net zoals dit voor alle Nederlandse kinderen geldt.

Zorg

In één van de gebouwen in Mrija komt een huisarts die affiniteit heeft met oorlogsvluchtelingen. Ook komt er een spreekkamer voor andere vormen van zorg en ondersteuning, zoals een wijkteam, jeugdhulp , Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  en Wmo-ondersteuning.

Werk

Landelijk zijn veel Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Ook in Vlaardingen. Stroomopwaarts (SOW) bemiddelt bij het vinden van (passend) werk. Voor Oekraïners met een afstand tot de (Nederlandse) arbeidsmarkt biedt Mrija goede mogelijkheden voor werk in de wijk, denk aan de beveiliging of schoonmaak, in een relatief beschermde omgeving.

Zorg

In één van de gebouwen in Mrija komt een huisarts die affiniteit heeft met oorlogsvluchtelingen. Ook komt er een spreekkamer voor andere vormen van zorg en ondersteuning, zoals een wijkteam, jeugdhulp , Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  en Wmo-ondersteuning.

Werk

Landelijk zijn veel Oekraïense vluchtelingen aan het werk. Ook in Vlaardingen. Stroomopwaarts (SOW) bemiddelt bij het vinden van (passend) werk. Voor Oekraïners met een afstand tot de (Nederlandse) arbeidsmarkt biedt Mrija goede mogelijkheden voor werk in de wijk, denk aan de beveiliging of schoonmaak, in een relatief beschermde omgeving.